Ngày đăng: 06/10/2011 14:57:59

Địa chỉ: Phòng 413 – 414, Nhà 7, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân - số 207 đường Giải  Phóng, Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội

Số điện thoại: (04) 6.2802809 ( máy lẻ: 5823; 5824; 5825; 5827)

Email:  kkh&pt@neu.edu.vn